fbpx

Hi mọi người, nếu mọi người sử dụng WordPress thì cũng nên am hiểu một chút về CSS để tuỳ biến lại trang web theo ý của mình.

Dưới đây là một số dòng code CSS rất hữu dụng cho các bạn để sử dụng trong Custom CSS

1.Chặn hiển thị một biến thể bất kì trên website

Muốn chặn hiển thị một biến thể bất kì hoặc bất cứ thứ gì bạn không mong muốn nó xuất hiện nữa thì hãy thêm:

{display:none}
( nếu không được hãy thêm !important ở cuối để hiệu quả )

2. Thay đổi màu sắc & màu nền biến thể

{color: #000000;} ( Màu của biến thể )
{background: #000000;} ( Màu nền của biến thể )

Màu thay đổi có thể dùng mã Hex hoặc RGB hoặc các tên cơ bản như “Red,White,Black” ( cái này bạn có thể tìm và lựa chọn màu trên google)

bảng màu hex và rgb

Đánh giá 5 sao nếu thấy bài viết hữu ích nhé ^^
[Tổng: 1]